Työsuojeluhallinnon opas ensiapuvalmiudesta työpaikoilla uudistettavaksi

Työsuojeluhallinnon opas ensiapuvalmiudesta työpaikoilla uudistettavaksi

Ensiapukoulutusten ja kouluttajakoulutusten vapautuminen sosiaali- ja terveysministeri Pekosen kirjallisen vastauksen myötä on Suomen Turvallisuusalan Kouluttajat ry. vaatinut Työsuojeluhallintoa muuttamaan oppaan ensiapuvalmiudesta työpaikoilla vastaamaan ministerin kirjallista vastausta ja STM:n joulukuista muistiota.

Työsuojeluhallinto käsitteli asian ja tuloksena on työsuojeluhallinnon opas ensiapuvalmiudesta työpaikoilla poistettu kokonaan ja palautetaan käytettäväksi, kun se on uudistettu. Oppaasta poistetaan kaikki sidonnaisuus Suomen Punaiseen Ristiin.

Työsuojeluhallinnon sivuilla on nyt ohje ensiapuvalmiuden järjestämisestä työpaikoilla seuraava: ” Työpaikalle on järjestettävä ensiapuvalmius, joka on tarpeeksi kattava työn luonteeseen nähden. Lisäksi työntekijät pitää opastaa toimimaan onnettomuustilanteissa siten, että vahingot jäävät mahdollisimman pieniksi. Ohjeistusten laajuus riippuu työstä ja työolosuhteiden erityispiirteistä.” Lähde: https://www.tyosuojelu.fi/tyoterveys-ja-tapaturmat/onnettomuuksien-ehkaisy

Tukot on 24.1.2020 toimittanut työsuojeluhallinnolta saadun sähköpostin edelleen Kelalle ja vaatinut Kelaa muuttamaan korvausperusteita näitä koulutuksia koskien vastaamaan työsuojeluhallinnon ohjeistuksia, STM:n muistiota sekä ministerin kirjallista vastausta.

Alla on julkaistu työsuojeluhallinnolle tehty vaatimus sekä vastaus siihen. Henkilötietojen suojaamiseksi on yksityishenkilön sähköpostiosoite poistettu kuvasta.

Kuvan mahdollinen sisältö: teksti
Suomen Turvallisuusalan Kouluttajat ry:n vaatimus
Kuvan mahdollinen sisältö: teksti
Työsuojeluhallinnon vastaus Suomen Turvallisuusalan Kouluttajat ry:lle.
tukot_admin

Vastaa