Avainsana korttikoulutus

Tulityökorttikoulutus uudistuu

Ensiapukoulutusreformin vanavedessä uudistuvat niin Työturvallisuuskeskuksen (TTK) työturvallisuuskorttikoulutus kuin myös Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) tulityökorttikoulutus. Kahden jälkimmäisen osalta uudistus etenee samaa tahtia ja vuoden 2021 alussa voidaankin sanoa, että merkittävä osa Suomen turvallisuusaiheisista korttikoulutuksista on muuttunut melkoisesti parin vuoden sisällä. Pelkästään vuonna 2018 SPEK:n tulityökortin suorittivat 28 671 henkilöä ja TTK:n työturvallisuuskortin 162 312 henkilöä. Muutos tulee koskettamaan siis arviolta vuosittain lähes 200 000 henkilöä.

Kenttä vaikuttavana voimana

SPEK uudistaa omaa tulityökorttikoulutusjärjestelmäänsä ja tavoitteena on ottaa uusi koulutusjärjestelmä käyttöön vuonna 2021. SPEK:n Koulutuspäällikön Petri Lindhin mukaan saatu niin kurssinjohtajilta kuin yrityksiltäkin, joten tulityötoimikunta laati kyselyn koulutuksen kehittämiseksi kouluttajille, koulutettaville, koulutusta tilaaville yrityksille, pelastusviranomaisille ja vakuutusyhtiöille. Kohderyhmän suuruudesta ja kohdennuksesta ei ole annettu tarkempaa tietoa, mutta allekirjoittanutta kysely ei kuitenkaan ole tavoittanut. Lindhin mukaan vastauksia on kuitenkin saatu satoja.

Uudistuksessa tullaan vastaamaan kentältä tulleisiin palautteisiin ja toiveisiin, keskittyen myös pedagogisten tavoitteiden täyttymiseen. Kyselyn vastausten pohjalta luonnosteltu ensimmäinen versio tulevasta koulutusmallista on esitelty kurssinjohtajien ryhmätyöpajoissa vuoden 2019 aikana. SPEK:n kehittämispäällikkö Heli Hätösen mukaan uudistus kestää aina vuoden 2020 lopulle, johon mennessä myös kurssinjohtajat saavat uuteen järjestelmään koulutusta. Tammikuussa 2021 onkin sitten Hätösen mukaan aika siirtyä uuteen koulutusjärjestelmään (Purkurauta. Tulityökoulutuksen verkkolehti. 10/2019.)

Mitä uutta?

Alla tulevia muutoksia koosteena, lähteenä em. SPEK:n verkkolehti sekä työpajan työryhmäesitys.

 • Tulityökortin kertauksessa tulee uutena mahdollisuutena suorittaa osa päivästä verkkokoulutuksena. tämä ei kuitenkaan poista lähiopetuksen pakollisuutta käytännön harjoitteiden osalta eikä ensimmäistä kertaa koulutukseen osallistuttaessa.
 • Koulutussuunnittelun keskiössä ovat olleet osaamistaitovaatimusten tarkastelu, jonka kautta on päädytty neliportaiseen osaamisen kehittämiseen
  • SPEK tuottaa ilmaisen tulitöiden perusteisiin keskittyvän verkkoperehdytyksen
  • Ensimmäinen tulityökortin koulutus toteutetaan lähiopetuksena
  • Kertaus suoritetaan valinnaisesti osin tai kokonaan lähitoteutuksena. Osan kertauksesta voi halutessaan suorittaa verkossa.
  • SPEK tuottaa toimialakohtaista lisäaineistoa alakohtaiseen syventävään koulutukseen
 • Koulutussisältöjen ja materiaalien osalta päivitystiheyttä on tarkoitus parantaa huomattavasti.

Merkitys koulutusyrityksille

Alan yritysten kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että saamme tarkkaa tietoa muutoksista mahdollisimman nopeasti. Kurssien markkinoinnin, myynnin ja toteutusten kannalta uudet toimintamallit tulee ehtiä mukauttamaan yritysten prosesseihin jo hyvissä ajoin, jotta koulutettavien asioinnin helppous, tietoturvallisuus ja koulutusten saatavuus voidaan taata. Tämä tarkoittaa digitalisoitumisen myötä niin verkkokoulutusalustojen kuin rajapintojenkin huomioimista eri sidosryhmäyhteistyössä. Peräänkuulutankin osapuolten aktiivisuutta tiedottamisessa ja sidosryhmien kuulemista valmistelutyössä. Kurssinjohtajien, vakuutusyhtiöiden, oppilaitosten ja viranomaisten lisäksi merkittävä sidosryhmä ovat kouluttajia työllistävät sekä koulutusalaa kehittävät koulutusalan yrittäjät.

Turvallista lopputalvea!

Tuomas Liukkonen