Ensiapukoulutus uudistuu

Ensiapukoulutus uudistuu

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähestynyt Suomen Turvallisuusalan Kouluttajia lähettämällä joulukuisessa keskustelutilaisuudessa luvatun muistion. Julkaisemme artikkelin lopussa muistion sisällön.

Tukot on 4.12.2019 julkaissut uutisen keskustelutilaisuudesta, tässä artikkelissa vahvistettuna sisältö ja STM:n ratkaisuesitys.

Ensiavun ja terveystiedon toimikunta

SPR:n ja STM:n yhteistyöpöytäkirja määrittelee ensiapu- ja terveystoimikunnan

SPR:n ensiapukouluttajakoulutusta on ohjannut SPR:n ja STM:n yhteistyöpöytäkirjassa määritelty asiantuntijaryhmä, joka 17.10.2014 alkaen on ollut ensiapu ja terveystoimikunta.

Ensiapu ja terveystoimikunnan tarkoituksena on ollut mm. linjata ja kehittää SPR:n ensiavun ja ensihoidon sekä terveydenedistämisen koulutuksia ja sisältöä sekä edistää ensiavun ja terveystiedon ja ensivastekoulutuksen laatua ja koulutuksen kehittämistä. Lisäksi toimikunta on seurannut ensiapu- ja ensivastetoimintaa sekä niihin liittvää koulutustoimintaa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Toimikunta on vuosien varrella mm. linjannut erilaisia ohjeistuksia SPR:n ensiapupäivystyksiä koskien ja laatinut suosituksia SPR:n ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutuksia koskien. Toimikunnan laatimat suositukset ensiapukurssien sisällöstä ovat siis julkisia kaikkien käytettävissä olevia kurssisisältöjä (kurssisisältö ei koske kurssin nimeä, mikäli kurssin nimi on rekisteröity tavaramerkki).

Ensivastekouluttajakoulutus on ollut jo parin vuoden ajan yhteistyössä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön, Suomen Meripelastusseuran ja Suomen Punaisen Ristin yhteistyössä järjestämää koulutustoimintaa. Tähän odotetaan mahdollisia muutoksia vapaaehtoisten ja sivutoimisten palokuntien koulutusten siirtyessä Pelastusopistolle.

Sinänsä mielenkiintoista on se, että yhteistyöpöytäkirjassa mainitun SPR:n toimikunnan jäsenistä ei yksikään ollut kutsuttuna STM:n keskustelutilaisuuteen, vaan SPR:n osalta tilaisuudessa edustivat pääsihteeri Kristiina Kumpula ja järjestöjohtaja Marja Lehtimäki.

SPR:n ensiapu- ja terveystoimikunnan kouluttajaohjeistus kumottu

Punainen Risti Ensiapu Oy, jolle Suomen Punainen Risti on siirtänyt ensiapukoulutuksen sekä ensiapukouluttajien koulutusjärjestelmän, on jatkanut omaa ensiapukoulutusuudistustaan. 21.12.2019 SPR julkaisi tiedon ” Punainen Risti Ensiapu Oy on Suomen Punaisen Ristin sataprosenttisesti omistama koulutusyksikkö. Kaikki Punaisen Ristin todistuskoulutukset ovat siirtyneet Punainen Risti Ensiapu Oy:lle ja yhtiön uuteen koulutusjärjestelmään. Samalla 1.1.2020 vanhat Punaisen Ristin ensiavun todistuskoulutusten ohjeet eivät ole enää voimassa, vaan siirrymme yhteistyömallista sopimusmalliin.”

SPR:n julkaisemassa tiedossa 21.12.2019 mainittu ”vanhat Punaisen Ristin ensiavun todistuskoulutusten ohjeet” tarkoittaa käytännössä siis SPR:n toimikunnan laatimia kouluttajaohjeita. PRE on laatinut omat ohjeensa kouluttajille, jotka löytyvät mm. PRE:n sivulta https://ensiavunkouluttajat.fi/kumppaneille/ Mitä ilmeisimmin PRE on hyödyntänyt toimikunnan laatimia suosituksia omissa kouluttajaohjeissaan.

Mikä tulee olemaan jatkossa toimikunnan merkitys, jää nähtäväksi. Toimikunta on ohjannut myös SPR:n omaa ensiaputoimintaa, kuten ensiapupäivystäjien ohjeistuksia. Miten SPR järjestää jatkossa järjestön toiminnan ensiapua koskien, selvinnee tämän vuoden aikana.

STM:n linjaus ja vaikutukset

Kuten STM:n muistiosta ja ratkaisuehdotuksesta voidaan havaita, on STM suunnittelemassa SPR:n toimikunnan korvaamista STM:n asettamalla työryhmällä, joka mahdollisesti linjaa ensiapukouluttajia koskevan standardin. Tällä hetkellä ei Suomessa ole virallista standardia ensiapukouluttajia koskien ennen kuin STM asettaa asiantuntijaryhmän, joka luo uuden ohjeistuksen ensiapukoulutuksista ja kouluttajien pätevyysedellytyksistä. Olennaista tällä hetkellä on, että STM on muistiossaan todennut: ”STM nimeää valtakunnallisen asiantuntijaryhmän ylläpitämään suositukset kansallisista ensiapukursseista. Niiden sisältö voidaan määritellä pohjautuen nykyisiin kurssisisältöihin, mutta eivät ole kenenkään yksittäisen toimijan asettamia. Kyseinen asiantuntijaryhmä voisi mahdollisesti tehdä suosituksen ensiapukouluttajien standardista”.

Koska STM:n linjaus on selkeästi hyväksyä nykyiset ensiapukoulutukset, niin kouluttajien on varmastikin turvallista tarjota edellä mainitun toimikunnan laatimien ensiapukurssien sisältöjen mukaisia kursseja, olivatpa kurssit nimetty miten tahansa.

Yhteistyöpöytäkirja kirjoitettaneen STM:n ja SPR:n välillä uudelleen, tässä kohden STM jatkaa kokousmuistion mukaan valmistelutöitä siten, että yhteistyöpöytäkirjaa tarkennetaan ensiapukoulutusten osalta. Muilta osin eli kansalliseen valmiuteen liittyvältä osilta ei yhteistyöpöytäkirjaan odoteta muutosta. Mikäli aiempaa linjausta jatketaan, yhteistyöpöytäkirjasta sopivat sosiaali- ja terveysministerit, STM:n virkamiehet sekä SPR:n pääsihteeri.

STM:n ratkaisuehdotus on nähtävillä 4.12.2019 julkaistussa uutisessa
tukot_admin

Vastaa