Ensiapukouluttajien oikeudet

Ensiapukouluttajien oikeudet

Hyvin monella ensiapukouluttajalla on taustallaan SPR:ltä tai Punainen Risti Ensiapu Oy:ltä hankittu kouluttajakoulutus, joka on antanut kouluttajalle oikeuden kouluttaa SPR:n ensiapukursseja sekä käyttää SPR:n materiaaleja kouluttamisessaan. Kouluttajaoikeuden säilymiseksi ensiapukouluttajat ovat suorittaneet kolmen vuoden välein SPR:n, myöhemmin Punainen Risti Ensiapu Oy:n täydennyskoulutuksen.

Muutos kouluttajaoikeusvaatimuksiin

Joulukuussa 2019 Suomen Punainen Risti on ilmoittanut, että SPR:n asiantuntijaryhmän laatima kouluttajaohje ei ole voimassa 1.1.2020 alkaen ja kouluttajien tulee noudattaa Punainen Risti Ensiapu Oy:n kouluttajaohjeita, mikäli haluaa jatkaa SPR:n tai oikeammin, Punainen Risti Ensiapu Oy:n ensiapukurssien kouluttamista tai saada käyttöönsä materiaalit kurssien järjestämiseksi

Jotta koulutusoikeus säilyy vuonna 2020, on kouluttajan hyväksyttävä joulukuussa 2019 julkaistut käyttäjäehdot sekä kouluttaa Punainen Risti Ensiapu Oy:n sopimuskumppanin kouluttajana. Sopimuskumppanuus edellyttää yritystoimintaa, jolloin kouluttajalla tulee olla oma yritys. Freelancerien osalta tämä tarkoittaa, että työnantajan tai kurssin tilaajan on tehtävä kumppanuussopimus Punainen Risti Ensiapu Oy:n kanssa.

Mikäli kouluttajalla ei ole kurssia varten yritystä, joka on tehnyt Punainen Risti Ensiapu Oy:n kanssa sopimuksen kumppanuudesta, ei kouluttaja voi järjestää Punainen Risti Ensiapu Oy:n ensiapukurssia, esim. EA1:tä.

Vaikutus kouluttajaoikeuksiin

Monelle kouluttajalle tämä tarkoittaa, että kouluttajaoikeudet päättyivät käytännössä 1.1.2020. Mikäli kouluttajakoulutus tai täydennyskoulutus on hankittu 2017-2019, päättyy kouluttajaoikeus kesken luvatun voimassaoloajan. Kouluttajaoikeuksien päättyessä kouluttaja ei saa käyttöönsä koulutusmateriaaleja eikä voi myöntää kurssitodistuksia. KELAn ohjeistuksien ollessa vielä epäselvät ja vanhentuneet, on mahdollista, että kouluttajan pitämistä koulutuksista ei saa KELA-korvauksia, koska kouluttaja ei voi pitämilleen kursseille käyttää KELAn vaatimia kurssinimikkeitä, vaikka kurssisisältö olisi täsmälleen sama kuin Työsuojeluhallinnon oppaassa ja SPR:n asiantuntijaryhmän laatimissa ohjeissa on suositeltu ja edellytetty.

Kouluttajan oikeudet ja niiden turvaaminen

Suomen Turvallisuusalan Kouluttajat on selvittänyt, mitä oikeuksia on kouluttajilla, joiden koulutusoikeus on päättynyt kesken kouluttajaoikeuksien voimassaolon. Koska selvitys- ja toimenpideprosessi on kesken, emme avaa vielä toimenpiteitä julkisesti. Pyydämme kuitenkin kaikkia niitä kouluttajia ottamaan yhdistykseen yhteyttä sähköpostitse, joiden kouluttajaoikeus on päättynyt kesken voimassaoloajan ja jotka haluavat lisätietoa oikeuksistaan ja oikeuksiensa turvaamisesta. Yhdistyksen hallitus on päättänyt, että tässä asiassa yhdistyksen hallitus antaa tietoa ja neuvontaa niin jäsenille kuin yhdistykseen kuulumattomillekin kouluttajille. Yhteydenottajan ei siis tarvitse olla jäsen (saa tietysti hakea jäsenyyttäkin).

Pätevyys, kunnes toisin todistetaan

Lopuksi tärkeä huomio: yhdenkään kouluttajan pätevyys ei ole millään tavoin päättynyt, vaikka koulutajan oikeus kouluttaa tiettyjä kursseja on voinut päättyä. Pätevyys on hankittua ammattiosaamista, jonka voi hakata vaikka hautakiveenkin lopulta.

tukot_admin

Vastaa