Ensiapukouluttajien pätevyysvaatimukset vielä epäselviä

Ensiapukouluttajien pätevyysvaatimukset vielä epäselviä

Ensiapukoulutusten Kela-korvattavuus, ensiapukouluttajien pätevyysvaatimukset sekä STM:n muutosten aikataulu ovat viime aikoina aiheuttaneet melkoisen kyselytulvan yhdistyksellemme. Olemme yksittäisiä kyselijöitä neuvoneet sähköpostissa ja puhelimessa, mutta tarve tiedolle on niin laaja, että julkaisemme vastauksemme näihin kysymyksiin tässä artikkelissa

STM:n ja SPR:n yhteistyöpöytäkirja

Vuosia kiistelty SPR:n ja STM:n välinen yhteistyöpöytäkirja on uusittu vihdoin keväällä 2021. STM on julkaissut 5.5.2021 yhteistyöpöytäkirjan ja siihen liittyvän uutisen. STM:n linjaus uutisessa noudattaa marraskuussa 2019 sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen antamaan vastausta eduskunnassa kirjalliseen kysymykseen.

Tarkoitus on täsmentää yhteistyöpöytäkirjan ensiapukoulutusta koskevaa osaa siten, että ensiapukouluttajien oman kouluttautuneisuuden ja perehtyneisyyden standardi kuvataan yleisimmin eikä vain Suomen Punaisen Ristin ensiapukouluttajakoulutuksen mahdollistamaksi, siten että se antaa kaikille kriteerit täyttäville alan toimijoille avoimen ja syrjimättömän mahdollisuuden tarjota palveluitaan sekä turvaa kansalaisille ja työpaikoille annettavan varsinaisen ensiapukoulutuksen sisällön säilymisen valtakunnallisesti yhtenäisenä ja kansainvälisiin tutkimustuloksiin ja parhaisiin käytäntöihin perustuvana

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen

Ensiapukouluttajaa koskevat vaatimukset

Ministeri Pekosen kirjallisessa vastauksessa on linjattu, että ”ensiapukouluttajien oman kouluttautuneisuuden ja perehtyneisyyden standardi kuvataan yleisimmin eikä vain Suomen Punaisen Ristin ensiapukouluttajakoulutuksen mahdollistamaksi, siten että se antaa kaikille kriteerit täyttäville alan toimijoille avoimen ja syrjimättömän mahdollisuuden tarjota palveluitaan”.

STM on saamiemme tietojen mukaan luopunut ajatuksesta perustaa oma asiantuntijaryhmä määrittelemään ensiapukouluttajan kouluttautuneisuuden ja perehtyneisyyden kriteereitä. Uudessa STM:n ja SPR:n välisessä yhteistyöpöytäkirjassa määritellään, että ”SPR:n ensiavun ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmä määrittelee suositeltavat sisällöt kansallisille ensiavun kouluttajakoulutuksille sekä suositukset vaatimuksesta ensiapukouluttajien pohjakoulutukselle.”. STM on julkaissut uutisen 5.5.2021 sivuillaan.

Yhteispöytäkirjan mukaan SPR ei jatkossa enää yksinomaan vastaa valtakunnallisesti ensiavun kouluttajien koulutuksesta. Vastedes ensiavun kouluttajat voivat saada kelpoisuuden muillakin tavoin kuin SPR:n koulutuksissa.

SPR:n rooli säilyy valtakunnallisten suositusten antajana siten, että SPR:n ensiavun ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmä määrittelee suositeltavat sisällöt valtakunnallisille ensiavun kouluttajakoulutuksille. Lisäksi se antaa suositukset vaatimuksesta ensiapukouluttajien pohjakoulutukselle.

SPR siis laatii suositukset, joita muut koulutusorganisaatiot voivat hyödyntää tehdessään kouluttajakoulutusten sisältösuunnitelmia tai laatiessaan omia ensiapukouluttajakoulutusohjelmia. Suositus on kuitenkin luonnollisesti suosituksen asemassa eikä se ole ehdoton vaatimus, joka pitäisi yhdenkään organisaation täyttää kirjaimellisesti.

STM uutinen 5.5.2021

Ensiapukoulutusta antavat organisaatiot

Ministeri Pekosen vastaus on kilpailulainsäädännön mukainen eli jatkossa eri kouluttajakoulutusta antavat kaupalliset organisaatiot ovat samassa asemassa. SPR:n suositus ei voi suosia yhtäkään kaupallista toimijaa toisen toimijan kustannuksella. Siten käytännössä samassa asemassa ovat Punainen Risti Ensiapu Oy, EFR, EduSafety Oy ja muut alalla toimivat tai markkinoille tulevat kouluttajakoulutusta tarjoavat yritykset.

Kelan päätökset ensiapukouluttajakoulutus vaatimuksia koskien

Ministerin vastaus ja STM:n uudistus johtavat siihen, että Kelan tulee hyväksyä myös muut kuin SPR:n tai Punainen Risti Ensiapu Oy:n kouluttajakoulutuksen käyneet terveydenhuoltoalan henkilöt ensiavun kouluttajiksi työpaikkojen ensiapuvalmiuden korvaushakemuksia käsitellessään. Kelalle tehdyn tiedustelun perusteella Kela tarkistaa ensiapukouluttajan pätevyyden tarvittaessa korvaushakemuksen tehneeltä työnantajalta pyydettävillä lisäselvityksillä. Kelan vastaus on kokonaisuudessaan diaarista luettavissa.

Tukot eivät ole saaneet vielä yhteydenottoja, että Kela olisi kieltäytynyt korvaamasta esimerkiksi hakemusta, jossa ensiapukouluttajana olisi ollut sairaanhoitaja SPEK:n kouluttajakoulutuksella tai EFR-kouluttajakoulutuksella. Kela edellyttää pohjakoulutuksena sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai lääkärin pätevyyttä ja lisäksi kouluttajakoulutusta. Tukot antaa mielellään selvitysapua tällaisessa tilanteessa, jos sellainen jollekin pätevälle ensiapukouluttajalle tulisi.

Tukotin kanta on, että Kelan, Työsuojeluhallinnon ja muiden viranomaisten päätöksien ja linjauksien perusteena tulee olla lainsäädäntö, asetukset sekä muut viranomaispäätökset. STM:n ja SPR:n välille on tehty sopimus yhteistyöstä ja yhteistyösopimuksessa on kuvattu SPR:n tuottavan suosituksia. Siten Kela, Työsuojeluhallinto tai muut viranomaiset eivät voi käsitellä SPR:n suosituksia viranomaismääräyksinä suoranaisesti. Kela voi oman linjaukseensa kouluttajaa koskevista vaatimuksistaan hyödyntää SPR:n laatimia suosituksia, mutta joka tapauksessa Kelan on tehtävä viranomaisena oma päätös edellyttämistään ensiapukouluttajien pätevyysvaatimuksista.

Mitkä ovat siis ensiapukouluttajien pätevyysvaatimukset?

Tällä hetkellä Kelan sivuilla on edelleen siis tieto, että ensiapukouluttajan tulee olla sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai lääkäri sekä kouluttajakoulutuksen suorittanut (mikäli yritys hakee Kela-korvausta ensiapukoulutuksesta). Työsuojeluhallinnon kantaa ei ole tarkemmin määritelty. Oppilaitoksissa on omat ohjeensa opettajien pätevyyttä koskien ja niitä koskee opetuslaki lisäksi. Yleisiä ensiapukoulutuksia koskevia kouluttajavaatimuksia ei ole eli käytännössä kuka vain voi antaa ensiapukoulutusta.

Tukotin hallitus jatkaa tilanteeseen vaikuttamistyötään

Suomen Turvallisuusalan Kouluttajat ry:n hallitus jatkaa työskentelyään asian parissa. Selvitettävänä on Kelan osalta SPR:n asiantuntijaryhmän vaikutus ensiapukouluttajien pätevyysvaatimuksiin sekä Työsuojeluhallinnon ohjeistukset työpaikkojen ensiapuvalmiudesta. Lisäksi yhdistyksen hallitus seuraa tilannetta tarkalla korvalla varmistaakseen, että SPR:n suositustenkin jälkeen alalla vallitsee vapaa kilpailu ja ettei eturistiriita ole vaikuttanut suositusten laadintaan antaen perusteetonta etua yhdellekään kaupalliselle toimijalle.

tukot_admin

Vastaa